جز تو کو ؟

غیر از خدا هیچ کس نبود ...

جز تو کو ؟

غیر از خدا هیچ کس نبود ...

۵ مطلب با موضوع «دل نوشته ها :: شعر» ثبت شده است

 • ۲
 • ۰

دلم جا مانده در کویَت ، بـزن آن را به گـیسویـت              گـل سرخی شود قلبــم ، میـان مـوی دلجـویـت
زدی شانـه به مو ، دل بر زمین افتـاد ، میبینی؟              شده صـد تـکـّه چون آییـنه ، در هــر آیـنـه رویـت

ادامه ی شعر در ادامه ی مطلب ...

 • قالب بلاگ بیان مارجین
 • ۲
 • ۰

در قطعـه ای از بــاغ بهـشـتـیـم ،  خدایــی !            در وصــف تــو گــویـنـد ،  که حــج فـقـــرایـی

دارا  و  نــدار  و  هـمـــه  ،  آیــنــد گــــدایــی            حـالا کــه نـشــد کـعـبــه مــرا راضـــیِ دیـدار

من هـم به دل احـرام تـو بستـم که رضـایی

ادامه ی شعر در ادامه ی مطلب ...

 • قالب بلاگ بیان مارجین
 • ۲
 • ۰

احمدی نژاد

«   غلام همـت سَروَم  که زیـر  این همه بـاد         نریخت برگ و زمستان که شد بهاری ماند   »

 • قالب بلاگ بیان مارجین
 • ۰
 • ۰

اهل خطر ...

بـاز تنهــایی و  بــا خـود به چه پنـــداری  یـار              چه بگـویم  که خـودت  خـوب  خبـر داری  یـار

چه  بگــویم   که  دگـر  خسـته  ازین  تکـرارم               شـب  نـوازش گــری  و  روز  تـبــر  داری  یـار

باغبانی و چه بی رحمی و کارَت هرس است              من  نمی خواهم  ازیـن  کــار  حـذر داری  یـار

جــان عاشـق به لـب آری ، طلـب مـرگ کنـد             و به این کـار  عجـب شـور و شــرر داری  یـار

می زنم سمت تو ، با دست کمان ، تیـر دعـا             تـا  به  ما  می رسـد انگــار  سپــر داری  یـار

گـاه  بی خــوابم  و  بی تــابم  و  دردی دارم              اصـلاً   انـگــار   نه  انــگــار   نـظــر داری  یـار

می کنـم نـاز  و  رَوَم  از نظـرت ،  غافـل ازیـن             که به جـز من ، پری و جنّ و بشـر داری  یـار

بـر همـه عـالـم امکــان تـو نظــر داری و بـس            چشم یــاری به که جـز اهـل خطـر داری  یـار

ریـشـه دارم ، ولـی از خـاک  بـرون می آیــم             قـفـل اگــر  از در ایـن مـیـکـده  بــرداری  یـار

سعید وکیلی ، اردیبهشت یک هزار و سیصد و نود و سه !                      
 • قالب بلاگ بیان مارجین
 • ۱
 • ۰

زیر سایه ی خورشید ...

 

از آستـــان قـدس تــو ، رازی گـرفتــه ایم             آتــش ز عـشـق بنــده نــوازی گرفته ایم
دیدیـم عقــل ما که به جایـی نمی رسـد             اشــراق را دوبــاره به بــازی گــرفتــه ایم
بـا مرکـبی چمــوش بـه راه اوفتــاده ایـم              سبّـابـه را به سمـت فــرازی گرفتـه ایـم
گفتــی کـه صـبــر را ندهی بی بـلا و مـا             زین پس ، ویــار حادثه سازی گرفتــه ایم
گاهی به راه مسجد و گاهی به مدرسه             در خـانـه هـم فضــای مجازی گرفتـه ایـم
مـا را رها نکـن که پنـاهی به جز تو کو ؟             بر دوش  ،  بـار  راه  درازی  گــرفتـه ایـم
 سعید وکیلی ، فروردین یک هزار و سیصد و نود و سه !                
 • قالب بلاگ بیان مارجین